Awgrymiadau ar helpu rhywun i siarad yn agored pan mae rhywbeth yn bod / Little tips for helping someone open up when something’s up

Pan mae rhywun yn cario pryderon a theimladau anodd o gwmpas, gall deimlo’n unig iawn Mae bod â rhywun yno i wrando’n gallu ei helpu i weithio trwy’r hyn sy’n digwydd a theimlo y gall ymdopi’n well.

Does dim rhaid ichi fod yn arbenigwr i helpu rhywun i siarad yn agored pan mae rhywbeth yn bod. Y ffaith eich bod chi’n malio sy’n bwysig.

Dyma rai awgrymiadau i’ch helpu i sylwi pan mae rhywbeth yn bod, i agor sgwrs ac i fod yn wrandäwr da.

When someone is carrying around worries and difficult feelings, it can feel very lonely

Having someone there to listen can help them work through what’s going on and feel better able to cope. You don’t have to be an expert to help someone open up when something’s up. The fact that you care is what matters.

Here are some tips to help you spot when something might be up, open up a conversation and be a good listener.